Thẻ tài chính

+ Là các loại thẻ như thẻ ATM, thẻ liên kết, thẻ Visa, thẻ Master, …
+ Ngày nay các loại thẻ này rất thông dụng và đem lại rất nhiều tiện lợi cho người dùng trong việc thanh toán trong nước cũng như ngoài nước.
+ Một số ngân hàng đã liên kết với các doanh nghiệp để phát hành thẻ thẻ nhân viên, thẻ sinh viên kết hợp với thẻ ATM.