Bộ Công thương kết luận Khaisilk có dấu hiệu phạm pháp hình sự